เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

314102
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
84
318
84
312320
402
15448
314102

Your IP: 3.236.207.90
2023-04-02 08:48

 

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : -
 

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

P012

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P012

ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ชำนาญการ

P012

สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

 

P012

นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

P012

น.ส.เมธิณี ไชยคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P012

น.ส.วรารัตน์ จันทรมณี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

P012

น.ส.ชนิกา อินกอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

P012

ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

P012

นายสายยัน ศรีสุธรรม
พนักงานขับรถส่วนกลาง

P012

นายทองเหลา นามไชย
พนักงานดับเพลิง

P012

นายปริวัต ศรีกุล
คนงานทั่วไป

P012

นายอนนท์ นวลสว่าง
นักการภารโรง

P012

นายสุระวงศ์ สวัสดี
ยาม

P012

นายบรรจง ศรีกุล
จ้างเหมาบริการ

P012

นายสง่า หารศึก
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวอรจิรา แสงดา
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวศรีนวล บัวเพ็ชร์
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวหนึ่งฤทัย สุ่มรอด
จ้างเหมาบริการ

P012

นายศุภกร จันทร์หอม
จ้างเหมาบริการ

P012

นายประวิทย์ จันมาทูล
จ้างเหมาบริการ

P0437

นายคำผอง ไชยยัง
จ้างเหมาบริการ

P0441

 นายลือชัย ทวีศักดิ์
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายอณิวัชร์ บุญประทุ่ม 
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายสายฟ้า ภูจอมหิน
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายนิวัฒน์ จันทรา
จ้างเหมาบริการ