เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

149379
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
363
119
810
145740
5957
18772
149379

Your IP: 3.236.50.252
2022-05-18 19:15

 

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

P012

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

P012

น.ส.จีรญาดา สุขรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ชำนาญการ

P012

สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

 

P012

นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

P012

น.ส.เมธิณี ไชยคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P012

น.ส.วรารัตน์ จันทรมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

P012

นายกฤษณะ กันภัย
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

P012

นายสายยัน ศรีสุธรรม
พนักงานขับรถส่วนกลาง

P012

นายรณชิต ไชยภา
พนักงานดับเพลิง

P012

นายทองเหลา นามไชย
พนักงานดับเพลิง

P012

นายปริวัต ศรีกุล
คนงานทั่วไป

P012

นายอนนท์ นวลสว่าง
นักการภารโรง

P012

นายสุระวงศ์ สวัสดี
ยาม

P012

นายบรรจง ศรีกุล
จ้างเหมาบริการ

P012

น.ส.จิระดา แก้วไชยะ
จ้างเหมาบริการ

P012

นายสง่า หารศึก
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวอรจิรา แสงดา
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวศศิวิมล เมาวงษ์
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวหนึ่งฤทัย สุ่มรอด
จ้างเหมาบริการ

 

P012

นางสาวจีรวรรณ วงษ์นนท์
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวศรีนวล บัวเพ็ชร์
จ้างเหมาบริการ

P012

นางสาวเจนจิรา บัวรัตน์
จ้างเหมาบริการ

P012

นายศุภกร จันทร์หอม
จ้างเหมาบริการ

P012

นายประวิทย์ จันมาทูล
จ้างเหมาบริการ

P0435

น.ส.พรรณนิภา ศรีทอง
จ้างเหมาบริการ

P0436

น.ส.บุษยา นามเพชร
จ้างเหมาบริการ

P0437

นายคำผอง ไชยยัง
จ้างเหมาบริการ

P0438

 นายชัยพิชิต กันดุล
จ้างเหมาบริการ

P0439

 นายวิรัตน์ ไชยดี
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายสุทสาคร วงษ์ท้าว 
จ้างเหมาบริการ

P0441

 นายลือชัย ทวีศักดิ์
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายอณิวัชร์ บุญประทุ่ม 
จ้างเหมาบริการ

P0443

นายอมรเทพ ทองบุตร 
จ้างเหมาบริการ

P0444

 น.ส.สุกัญญา สายพรม
จ้างเหมาบริการ

P0445

นายวีระยุทธ เรืองประเสริฐ 
จ้างเหมาบริการ