เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

815131
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
678
1282
2874
796206
30153
32370
815131

Your IP: 3.236.112.70
2024-07-16 06:38

 

P012

สิบเอกวิลัย แอ่งมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 093-4323710
 

P012

สิบเอกอำนาจ สิงหาราโท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

P012

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ

P012

ตำแหน่งว่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

P012

สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์
นิติกรปฏิบัติการ

 

P012

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

P012

น.ส.เมธิณี ไชยคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

P012

น.ส.วรารัตน์ จันทรมณี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

P012

น.ส.ชนิกา อินกอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

P012

นายรณชิต ไชยภา
พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

P012

นายสายยัน ศรีสุธรรม
พนักงานขับรถส่วนกลาง

P012

นายทองเหลา นามไชย
พนักงานดับเพลิง

P012

นายปริวัต ศรีกุล
คนงานทั่วไป

P012

นายอนนท์ นวลสว่าง
นักการภารโรง

P012

นายสุระวงศ์ สวัสดี
ยาม

P012

นางสาวอรจิรา แสงดา
พนักงานจ้างทั่วไป

P012

นางสาวหนึ่งฤทัย สุ่มรอด
พนักงานจ้างทั่วไป

P012

นายศุภกร จันทร์หอม
พนักงานจ้างทั่วไป

P0442

นางสาวสุวรรยา มารี
พนักงานจ้างทั่วไป

P0442

นายนิวัฒน์ จันทรา
พนักงานจ้างทั่วไป

P012

นายบรรจง ศรีกุล
จ้างเหมาบริการ

P012

นายสง่า หารศึก
จ้างเหมาบริการ

P0437

นายคำผอง ไชยยัง
จ้างเหมาบริการ

P0441

 นายลือชัย ทวีศักดิ์
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายอณิวัชร์ บุญประทุ่ม 
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายสายฟ้า ภูจอมหิน
จ้างเหมาบริการ

P0442

นายจำเนียร ชนะชัย
จ้างเหมาบริการ

 

P0442

นายธีระ วิลัย
จ้างเหมาบริการ