เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติผู้เยี่ยมชม

527958
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
248
518
248
521860
6784
37268
527958

Your IP: 44.197.101.251
2023-12-10 16:53

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

        วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โดยมีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวงน้อย หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.หนองแวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอบ้านผือ และคณะผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวตำบลหนองแวง เข้าร่วมโครงการ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแวงน้อย หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
183521

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน...

           วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด งานป้องกัน และงานสาธารณสุข ได้ดำเนินออกพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลหนองแวง หมู่ 1-10 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
183521

อ่านเพิ่มเติม: ดำเนินออกพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลหนองแวง หมู่ 1-10 ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...

วันที่ 28 เมษายน 2566 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
นำโดยนายหาญ บุญราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นางณัฎยา อาณารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญคุ้ม แสงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเฉย โนนทะแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล และนายบุญส่ง โคตรประดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน หมู่ 1-10 เข้าร่วมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และร่วมกิจกรรมรณรงค์ พื้นที่ตำบลหนองแวง
183521

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4-12 เมษายน 2566
นำโดยนายหาญ บุญราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
นางณัฏยา อาณารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
นายบุญคุ้ม แสงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
นายบุญเฉย โนนทะแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
และนายบุญส่ง โคตรประดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดอุดมนิคมเขต วัดดอยสวรรค์ วัดโพธิ์ศรี วัดธรรมชาติ วัดป่าศิริชัยเจริญธรรม วัดถ้ำม่วง และศาลาประชมคมหมู่บ้านหมู่3 ภายในตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
183521

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดอุดมนิคมเขต วัดดอยสวรรค์ วัดโพธิ์ศรี...